2023-2024 Season

Region 12 Championship

 • Apologetics
  • 7th — Charlotte R
  • 14th — Julie P
 • Biblical Thematic
  • 1st — Mary Ellen G
 • Digital Presentation
  • 2nd — Annika S
  • 6th — Hannah C
  • 11th — Zephan S
 •  Extemporaneous
  • 6th — Annika S
 • Impromptu
  • 2nd — Annika S
  • 8th — Charlotte R
  • 9th — Mary Ellen G
 • Informative
  • 7th — Annika S
 • Open Interpretation
  • 8th — William R
 • Persuasive
  • 3rd — Zachariah R
  • 10th —  Annika S
 • Lincoln Douglas Value
  • 9th — Silas W
 • Team Policy
  • 3rd — Hannah C / Nathan S
 • Team Policy Speaker
  • 4th — Annika S
 • Ironman
  • Annika S
 •  Marathon
  • Zachariah R

Online Spring National Open

 • Extemporaneous
  • 5th — Nathan S
 •  Impromptu
  • 4th — Nathan S
  • 29th — Hannah C
 • Team Policy Speaker
  • 14th — Nathan S

Huntsville Qualifier

 • Apologetics
  • 5th — Charlotte R
  • 7th — Mary Ellen G
  • 16th — Audrey P
 • Digital Presentation
  • 3rd — Annika S
  • 6th — Silas W
  • 14th — Zephan S
 • Extemporaneous
  • 1st — Annika S
  • 8th — Nathan S
 • Impromptu
  • 3rd — Charlotte R
  • 12th — Nathan S
  • 17th — Mary Ellen G
  • 18th — Annika S
 • Open Interpretation
  • 7th — William R
 • Persuasive
  • 7th — Annika S
 • Lincoln Douglas Value
  • 1st — Silas W
  • 14th — Mary Ellen G
 • Lincoln Douglas Speaker
  • 5th — Silas W
 • Team Policy
  • 4th — Hannah C / Nathan S
 • Team Policy Speaker
  • 1st — Nathan S

Fort Worth National Mixer

 • Digital Presentation
  • 4th — Annika S
  • 13th — Zephan S
 • Extemporaneous
  • 4th — Annika S
 • Impromptu
  • 21st — Annika S
  • 27th — Zachariah R
 • Informative
  • 1st — Annika S
  • 28th — Zachariah R
 • Persuasive
  • 5th — Annika S
  • 6th — Zachariah R
 • Team Policy
  • 4th — Jeremiah M / Annika S

San Antonio Qualifier 

 • Apologetics
  • 2nd — Silas W
  • 8th — Julie P
  • 12th — Charlotte R
  • 15th — Mary Ellen G
 • Biblical Thematic
  • 1st — Mary Ellen G
 • Digital Presentation
  • 7th —  Silas W
  • 11th — Hannah C
 • Duo Interpretation
  • 8th — Charlotte R / William R
 • Extemporaneous
  • 7th — Nathan S
 • Impromptu
  • 5th — Mary Ellen G
  • 13th — Nathan S
  • 20th — Silas W
  • 22nd — Hannah C
 • Informative
  • 8th — Silas W
 • Open Interpretation
  • 2nd — William R
 • Lincoln Douglas Value
  • 4th — Silas W
  • 10th — Brohon S
 • Lincoln Douglas Speaker
  • 1st — Silas W
 • Team Policy
  • 2nd — Hannah C / Nathan S
 • Team Policy Speaker
  • 6th — Nathan S

North Carolina National Open

 • Digital Presentation
  • 23rd —  Silas W
 • Extemporaneous
  • 11th — Nathan S
 • Lincoln Douglas Value
  • 12th — Silas W
 • Team Policy
  • 14th — Hannah C / Nathan S
 • Team Policy Speaker
  • 15th — Nathan S

Online Winter National Mixer

 • Apologetics
  • 20th —  Mary Ellen G
 • Biblical Thematic
  • 1st — Mary Ellen G
 • Impromptu
  • 13th —  Mary Ellen G
 • Lincoln-Douglas Value
  • 6th — Audrey P
  • 11th — Mary Ellen G

Brenham Qualifier

 • Apologetics
  • 9th — Zachariah R
  • 10th —  Mary Ellen G
  • 16th —  Audrey P
  • 17th —  Charlotte R
  • 18th — Julie P
 • Biblical Thematic
  • 1st — Mary Ellen G
  • 2nd — Zachariah R
 • Digital Presentation
  • 2nd — Annika S
  • 3rd — Silas W
  • 5th — Zephan S
 • Duo Interpretation
  • 7th — Charlotte R / William R
 • Extemporaneous
  • 1st — Nathan S
  • 11th — Annika S
 • Impromptu
  • 3rd — Annika S
  • 7th — Mary Ellen G
  • 15th — Zachariah R
  • 20th — Nathan S
  • 25th — Silas W
 • Informative
  • 7th — Silas W
 • Lincoln Douglas Value
  • 12th — Julie P
 • Lincoln Douglas Speaker
  • 4th — Zachariah R
 • Open Interpretation
  • 4th — William R
  • 10th — Keziah C
 • Persuasive
  • 2nd — Zachariah R
  • 5th — Annika S
 • Team Policy
  • 1st — Jeremiah M / Annika S
  • 5th — Hannah C / Nathan S
 • Team Policy Speaker
  • 5th — Annika S
  • 12th — Hannah C

Online Fall Debate National Mixer

 • Lincoln-Douglas Value
  • 14th — Silas W
  • 36th — Julie P
  • 44th — Mary Ellen G